Плувни басейни

Баня Мадара

София, България

Реконструкция на инсталация и облицовки на вътрешен плувен басейн с преливна система на оттичане. Въведен в експлоатация през 2004 г.