Плувни басейни

Басейн към жилищна сграда

София, България

Проектиране и изграждане на басейн с преливна система на оттичане.  Пуснат в експлоатация през 2008 г.