Плувни басейни

Castel Maintenon Hotel

Майнтенон, Франция

Проектиране и изграждане на басейн. Пуснат в експлоатация през 2016 г.