Плувни басейни

Частен басейн

Черноморец, България

Проектиране и изграждане на басейн с преливана система на оттичане и инфинити ефект. Въведен в експлоатация  през 2006 г.