Плувни басейни

Частен басейн

с. Кошарица, България

Проектиране и изграждане на частен басейн с преливна система на оттичане. Пуснат в експлоатация през 2008 г.