Плувни басейни

Частен басейн

София, България

Проектиране и изграждане на частен басейн с преливна система на оттичане, пречистване със сол-хлоринатор и UV лампа. Въведен в експлоатация  през 2003 г.