Плувни басейни

Хотел Глициния

Златни пясъци, България

Реконструкция на стар вътрешен басейн със скимери на басейн с преливна система на оттичане. Пуснат в експлоатация през 2012 г.