Плувни басейни

Хотел Ралица

Албена

Проектиране и изграждане на плувен басейн със скимери. Въведен в експлоатация  през 2000 г.