Плувни басейни

Комплекс Mountain View

София, България

Проектиране и изграждане на плувен и детски басейн с преливна система на оттичане. Въведен в експлоатация през 2004 г.