Плувни басейни

Комплекс Тримата глупаци

с. Рибарица

Проектиране и изграждане на басейн с преливна система на оттичане. Пуснат в експлоатация през 2016 г.